Ontwikkeling NTA testmethode visvriendelijke pompen

In maart 2016 start een nieuw op te richten werkgroep met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) ‘Bepaling van de visveiligheid van een pomp’. De intentie is dat NTA 8775 een methode gaat beschrijven om de visveiligheid (of visvriendelijkheid van een pomp te testen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 10 maart 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Het onderwerp van NTA 8775 past binnen de eis vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor een goede ecologische toestand van de Nederlandse wateren. Onder een goede ecologische toestand valt ook een goede visstand. Voor het voortbestaan van verschillende vissoorten is vismigratie tussen verschillende gebieden noodzakelijk. Bij hun migratie ondervinden vissen echter belemmeringen door de pompen in gemalen.

Definitie en testmethode visveiligheid
Een eenduidige definitie van visveiligheid of visvriendelijkheid van een pomp ontbreekt tot nu toe. Een uniforme testmethode is niet vastgelegd. Dit maakt het vergelijken van pompen en claims over visveiligheid lastig. De te ontwikkelen NTA geeft pompfabrikanten duidelijkheid over de testcondities en afnemers duidelijkheid over de prestaties op het gebied van vispasseerbaarheid.

Meer… NEN