Ook dit jaar helpen stewards schippers op sluizen

Net als voorgaande jaren zet Rijkswaterstaat ook deze zomer weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen. De stewards assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van een plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. Zo dragen zij bij aan vlot en veilig passeren van de sluis. Deze zomerperiode werken de stewards op 11 sluizen.

Ook dit jaar stewards ingezet. Foto RWS

In de vakantieperiode neemt de drukte op de vaarwegen toe. Niet alle recreatieschippers vinden het passeren van sluizen eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. De inzet van stewards helpt minder ervaren recreanten om hen onbekende of moeilijke sluizen vlot en veilig te passeren.

Wat doen de stewards?

Door sluisstewards in te zetten, zorgt Rijkswaterstaat er niet alleen voor dat het passeren van de sluis veilig gebeurt, maar ook dat het sneller gaat. Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator. Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

  • de instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld voor de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;
  • schippers te assisteren bij het aanmeren;
  • het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?

Er worden dit jaar stewards ingezet op 11 Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar sprake is van een groot verval. Stewards zijn actief in de zomerperiode. De dagen waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Kijk voor bedientijden op www.vaarweginformatie.nl