Ook in 2015 meer vracht over weg en water

•    Aantrekkende economie geeft impuls aan vrachtvolumes in 2015
•    Groei van vrachtvolumes over de weg
•    Dalende dieselprijs zorgt voor minder margedruk transportsector

Volumegroei houdt al 5 kwartalen aan
De omzetstijging voor de sector transport bedroeg in het derde kwartaal van 2014 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dit is het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin de transportsector een omzetstijging kan noteren. Hiervan profiteren de meeste branches in de transportsector. Ook in 2015 en 2016 verwacht ABN AMRO dat de omzet door hogere vrachtvolumes zal groeien. De volumegroei wordt vooral gedreven door de aantrekkende economie. Zo profiteert de eurozone van de euro, die sinds het voorjaar sterk is gedaald. De economische groei betekent dat de signalen voor een stijging van volumes in de komende twee jaar op groen staan.

Lichtpuntjes voor de binnenvaart
De binnenvaart is één van de weinige branches die nog niet de vruchten heeft geplukt van groeiende volumes in de transportsector. Deze sector zag de omzet in het derde kwartaal van 2014 met 1 procent dalen. ABN AMRO denkt dat de omzet in deze branche dit jaar nog wel met een plus zal afsluiten. Overcapaciteit en lage tarieven blijven echter structurele problemen in de binnenvaart. Mogelijk is er wel een aantal ontwikkelingen die de sector een handje kunnen helpen, zoals de economische groei in de eurozone en de lagere olieprijs. Deze prijsdaling kan gunstig uitwerken in de marges, omdat dit tot lagere brandstofkosten leidt en kan tot hogere vervoersvolumes voor de tankvaart leiden.

Groei voor vrachtvolumes over de weg
De groei in een aantal Nederlandse sectoren pakt goed uit voor het wegvervoer. In 2015 verwacht ABN AMRO een groei van de bouwproductie (+2 procent), de industriële productie (+3 procent) en in de retail (+1,5 procent). Dit betekent dat wegtransporteurs meer te vervoeren krijgen. Deze volumegroei zal naar verwachting ook in 2016 doorzetten. Een sterke groeier in de transportsector is de koeriersbranche. In het derde kwartaal van 2014 steeg de omzet in deze sector met 9,4 procent, vooral door de sterk groeiende e-commerce volumes.

De volledige ‘Sectorprognose Transport en Logistiek’ is hier te downloaden.