Oostende moet middelen maximaliseren wegens einde van expansie aan zeezijde

De beslissing om de nieuwe oostelijke pier aan te leggen betekent meteen ook dat Oostende een kruis mag maken over de bouw van een nieuw getijdendok in de voorhaven. De expansie moet binnen het bestaande havengebied gebeuren, door waar mogelijk te maximaliseren. De expansie is nu gericht op het Visserijdok, waar terreinen vrijgemaakt worden, zodat de terminal van Cobelfret over 20 ha zal beschikken.

Bron: De Lloyd, 12-01-2009;