Opdracht voor Jack Up Barge in Kriegers Flak windpark

Jack Up Barge heeft een contract afgesloten voor de ondersteuning en bevoorrading van de aansluiting en ingebruikname van twee offshore platformen van het Kriegers Flak windpark in het Deense deel van de Baltische Zee. Daarnaast wordt het Deense windpark met het Duitse offshore windpark Baltic 2 verbonden met onderzeese kabels. Dit is de eerste samenwerking ter wereld waarbij twee stroomnetwerken van twee landen met elkaar verbonden worden. Dit is voor JUB de eerste samenwerking met Energinet en 50Hertz, de exploitanten van de stroomnetwerken van Denemarken en Duitsland.

Kriegers Flak is onderdeel van de Deense strategie om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Jack Up Barge (JUB) heeft speciaal voor dit project zijn 55,5 meter lange platformschip JB-115 gemobiliseerd.

Kriegers Flak. Foto, Jack Up Barge.

 

In de eerste fase van het project is een AC Substation gerealiseerd dat de energie van het 600 MW Kriegers Flak windpark omzet en transporteert naar het Europese energienetwerk. De tweede fase bestaat uit de realisatie van een Combined Grid Solution (CGS): een gezamenlijk project van Energinet en 50Hertz. Omdat het Deense Kriegers Flak dichtbij het Duitse offshore windpark Baltic 2 ligt, hebben Energinet en 50Hertz de voornemens om de twee parken te verbinden met onderzeese kabels.

Combineren en uitruilen van stroom
CGS is hiermee het eerste grootschalige samenwerkingsverband ter wereld waarbij twee stroomnetwerken van twee verschillende landen met elkaar worden verbonden. Producenten en consumenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om stroom met elkaar te combineren en uit te ruilen.

Schip speciaal aangepast
JUB heeft twee belangrijke aanpassingen gedaan aan de JB-115 voor dit project. Er is een tweede toegang gemaakt om het personeel toegang te geven tot de top van het schip. Daarnaast zijn er een aantal accommodatiemodules in het schip geplaatst, die voldeden aan de Deense normen, compleet met twin-bed hutten, badkamer, Wi-Fi, TV en geluidsisolatie.

Andere kenmerken van de JB-115 is de hijskraan met een hijscapaciteit van 300 ton en de 1000 vierkante meter dekruimte voor bevoorrading en materiaal. Het gecertificeerde offshore helidek wordt ook ingezet om personeel te vervoeren naar een tweede platform.