Overheid enthousiast over Platform Scheepsemissies

Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft tijdens de Clean Ship Conferentie brede steun uitgesproken voor het Platform Scheepsemissies. Het platform is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Stichting de Noordzee, Havenbedrijf Rotterdam NV en Scheepsbouw Nederland. De heer Fred van der Wal, voorzitter van Scheepsbouw Nederland, gaf aan dat het platform tevens wordt uitgebreid met het MARIN instituut uit Wageningen en Stichting Nederland Maritiem Land. Hiermee ontstaat een uniek samenwerkingsverband dat zich zal inzetten voor een duurzame scheepvaart.

Bron: HME, 15-03-2008;