Overslag ruwe olie haven Rotterdam stijgt 11%

De overslag van ruwe olie in de haven van Rotterdam (1) is in de eerste zes maanden van 2008 toegenomen met 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In miljoenen tonnen nam de doorzet toe van 46 naar 51 miljoen ton. Gezien de macro-economische ontwikkelingen, gaat het Havenbedrijf Rotterdam voor het gehele jaar uit van een afvlakking van de groei van de overslag van ruwe olie tot 4%.

Het door een aanvaring, begin 2007, wegvallen van loscapaciteit bij de Maasvlakte Olie Terminal blijft goed opgevangen worden door meer gebruik te maken van ander steigers.
Toch vaart een aantal tankers nog rechtstreeks naar de raffinaderij in Vlissingen. Dit betekent dat de overslag bij de beschikbaarheid van de tweede MOT-steiger nog iets groter had kunnen zijn.

De overslagcijfers over de eerste zes maanden van 2008 voor alle goederensoorten, alsmede de financiële halfjaarcijfers van het Havenbedrijf Rotterdam, worden gepresenteerd op 19 augustus a.s.

Perspectief
De groei in het tweede kwartaal is nagenoeg gelijk aan die in het eerste. Historisch gezien ligt de absolute hoeveelheid olie op een hoog maar niet ongewoon niveau: de laatste 15 jaar varieerde de import telkens tussen de 94 en 102 miljoen ton (1). De belangrijkste beïnvloedende variabele was en is de macro-economische ontwikkeling in de Benelux en Duitsland. Hiernaast speelt de raffinagemarge, het verschil tussen de prijs van ruwe olie en hieruit gemaakte producten zoals benzine en kerosine, een rol.

Oliecomplex Rotterdam (2)
Rotterdam is Europa’s grootste importhaven voor ruwe olie en één van de grootste in de wereld. De via zeven terminals aangevoerde ruwe olie wordt voor ongeveer de helft gebruikt door de vijf raffinaderijen (Shell, BP, Esso, Kuwait Petroleum, Koch) binnen het havengebied. De andere helft gaat per pijpleiding naar vijf raffinaderijen in Vlissingen (Nederland), Antwerpen (België), Gelsenkirchen en Godorf/Wesseling (beide Duitsland).
De vijf Rotterdamse installaties vormen één van de grootste raffinagecomplex ter wereld, met een verwerkingscapaciteit van circa 1,15 miljoen vaten per dag. (= ca. 58 miljoen ton per jaar). De capaciteit blijft in de nabije toekomst vrij constant terwijl deze elders, bijvoorbeeld in India en China, toeneemt. Net als de groei van havens in het algemeen, drukt ook de raffinagecapaciteit de ontwikkeling van de economie uit, die erdoor wordt bediend. De rijpe West-Europes economie groeit langzaam maar gestaag, de milieueisen worden steeds scherper en de vraag verschuift naar lichtere producten.
Er wordt daarom continue geïnvesteerd om de Rotterdamse raffinaderijen commercieel en milieutechnisch op niveau te houden. Voor de komende jaren is een investeringsniveau van minimaal € 2 miljard voorzien. In combinatie met het logistieke voordeel van de zeelocatie is de algemene verwachting voor de komende decennia dan ook positief.

Bron: Port of Rotterdam, 23-07-2008;