Pensioenkwestie in haven voor de rechter

Werkgevers en werknemers in de Nederlandse havens stappen naar de rechter om te voorkomen dat de opbrengst van pensioengelden die zij hebben ingebracht worden aangewend voor andere doelen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 09-07-2007;