Pilot met varende drone voor controles bij sluis in Amsterdam

Deze week is er en pilot gestart in Amsterdam met een varende pilot, de Telemetron. De drone controleert de diepgang van marginale schepen. Deze pilot is een samenwerking tussen Port of Amsterdam, Douane, Seabed en Maritime Robotics met als doel ervaring opdoen met de impact van nieuwe technologieën op nautische processen.

Varende drone Telemetron. Foto Drone Addict.

Schutten van marginale schepen

Voor de pilot is gekozen voor het proces van het controleren van marginale schepen. Dit zijn schepen waarvan de diepgang dusdanig is dat zij een ontheffing nodig hebben om de Noordersluis te passeren. Het proces, wat bestaat uit een zoutmeting bij Forteiland, en het uitlezen van zes merken op de romp van een schip, leent zich goed om dronetechnologie te testen.

Gedurende de week worden in deelscenario’s de stappen van het diepgangscontroleproces nagebootst met de drone. De diepteligging wordt dan berekend en in combinatie met het zoutgehalte wordt bepaald of het schip kan schutten in de Noordersluis of gelichterd moet worden. Een meting van het zoutgehalte is van belang, omdat deze achter sluizen lager is dan voor de sluizen, waardoor schepen achter de sluizen dieper in het water liggen.

De pilot is opgezet in samenwerking met Seabed. Deze systeemintegrator uit Amsterdam heeft de Telemetron van Maritime Robotics uit Noorwegen naar Nederland gehaald voor de testweek. De Telemetron is het onderzoeksschip van Maritime Robotics waarop zij hun hardware en software testen. Seabed verzorgt de meetapparatuur aan boord van de Telemetron.

Douane is geïnteresseerd in controle van scheepsrompen

De Douane neemt ook deel aan deze pilot. De Douane is geïnteresseerd in het controleren van scheepsrompen van schepen die de havens binnenkomen, met als doel het douanetoezicht nog verder te perfectioneren.

Deze ontwikkeling gaat samen met autonoom varende schepen die een grote impact hebben op nautische processen in de toekomst. Met het experiment worden deze week de eerste stappen gezet om in kaart te brengen wat die impact is, waar de potentie van de technologie voor het havenbedrijf kan liggen en welke stappen het havenbedrijf moet nemen om klaar te zijn voor een meer structurele inzet in de toekomst.