Pleziervaart op waterwegen nam in 2011 met bijna 4 procent toe

In 2011 is het aantal doorvaarten van plezierboten op de Vlaamse waterwegen op zon- en feestdagen met 3,9 procent gestegen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De Vlaamse waterwegbeheerders stellen vast dat er vaker korte tochtjes worden gemaakt, wellicht als gevolg van de stijgende brandstofprijzen. De kanalen in Vlaanderen worden beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart.

Elk jaar worden de sluizen en de bruggen op de waterwegen op zon- en feestdagen open gesteld van 1 mei tot en met 30 september. In 2011 telden de twee waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart samen 14.973 doorvaarten. Dat zijn er ruim 500 meer dan in 2010, toen waren er 14.415 doorvaarten. 2009 was een topjaar met 17.781 doorvaarten.

In 2011 was er een globale stijging van 3,9 procent. Waterwegen en Zeekanaal NV kende een stijging van 5,5 procent en nv De Scheepvaart een daling van 2 procent. De oorzaak voor de beperkte vooruitgang ligt wellicht bij de minder goede zomer van 2011. De waterwegbeheerders stellen ook vast dat pleziervaarders steeds meer kortere tochtjes maken in de buurt van de thuishaven en minder gebruik maken van de sluizen en bruggen.

Net zoals de vorige jaren zullen de bruggen en sluizen vanaf 1 mei 2012 tot 30 september 2012 op zon- en feestdagen opnieuw bediend worden. Op de toeristische Leie loopt de bedieningsperiode van 1 april tot 31 oktober. Er is geen bediening op het kanaal Bossuit-Kortrijk omdat er geen specifieke vraag is van de sector.

Vlaams minister Crevits : “De Vlaamse waterwegbeheerders leveren een extra inspanning voor zij die op zondag als ontspanning er op de kanalen op uittrekken. Dat wordt gesmaakt. Om die reden zullen de bruggen en de sluizen op de waterwegen ook dit jaar op zondag bediend worden.”

Bron… Vlaanderen