Port of Amsterdam lanceert digitaal-trackingplatform voor duwbakken

Port of Amsterdam heeft op 1 juni een digitaal-trackingplatform voor duwbakken geïntroduceerd onder de naam Poseidon. Poseidon verzamelt locatie-informatie van trackers op duwbakken en verwerkt dit tot informatie waarmee havens slimme diensten kunnen aanbieden. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van de actuele bezettingsgraad op afmeerlocaties voor duwbakken met trackers en het volautomatisch afrekenen van havengeld op basis van daadwerkelijke verblijftijd. Port of Amsterdam biedt deze diensten als eerste haven aan en heeft dit platform in nauwe samenwerking met klanten met duwbakken en trackerplatforms ontwikkeld.

Duwbakken. Foto Port of Amsterdam
Duwbakken. Foto Port of Amsterdam
Duwbakken. Foto Port of Amsterdam

Voor een duwbakrederij levert Poseidon een aantal voordelen op zoals het gericht naar een vrije ligplaats varen wat tijd en brandstof bespaart, vermindering van administratieve lasten en betalen naar verblijftijd. De haven is gebaat bij Poseidon omdat het onder andere optimaal inzicht geeft in de bezettingsgraad van ligplaatsen, automatisering van het havengeld, betere doorloop van scheepvaart en minder uitstoot in de haven.

“Door met elkaar samen te werken en data te delen kunnen de processen slimmer, sneller en schoner verlopen. Dit scheelt tijd, brandstof en administratieve handelingen. De architectuur van het platform is open en schaalbaar, zodat andere klanten met duwbakken en havens deze ook eenvoudig kunnen implementeren“, aldus Rob Smit, manager achterland, binnenvaart en spoor van Port of Amsterdam.