Provincie bezorgd over inspraak offshore windparken

De provincie Noord-Holland vindt dat het Rijk onvoldoende doet om de verschillende procedures voor windparken inzichtelijk te maken.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Zoals het nu gaat, is het voor inwoners en ondernemers volstrekt onduidelijk wanneer het Rijk waarover besluit. Daarmee maak je het onnodig lastig voor mensen om mee te praten.”

Volgens Noord-Holland moet wind op zee met draagvlak op zee én aan de kust worden gerealiseerd. Daarvoor is het van belang dat realisatie niet binnen de 12-mijlszone gebeurt en dat er voldoende inspraak en invloed is voor de kustgemeenten en hun toeristische ondernemers.

Op dit moment lopen er verschillende procedures die windparken op de Noordzee mogelijk moeten maken. Zo ligt de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, die plaatsing van windmolens binnen de 12-mijlszone mogelijk zou moeten maken, nog ter inzage. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Toch wordt in een ander document van het Rijk al uitgegaan van windmolens binnen de 12-mijlszone. Dit betreft de Notie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten Windparken Hollandse Kust.

De provincie vreest dat het parallel laten lopen van beide procedures ten koste gaat van de betrokkenheid en participatie van de omgeving en vindt dat maatschappelijk onverantwoord. Zij vraagt het Rijk daarom een heldere planning te hanteren en inzicht te bieden in de samenhang van de verschillende procedures en besluiten.

Meer… Provincie Noord-Holland