Provincie Limburg investeert 3,3 miljoen in waterrecreatie

De Provincie Limburg heeft 3,3 miljoen euro gereserveerd voor het Actieplan Waterrecreatie. Met de Maas en de Maasplassen heeft de Provincie een mooi waterrecreatiegebied. Om dit meer op de kaart te zetten wil de Provincie de ontwikkelkansen die het gebied kent volop de ruimte bieden. Dit budget komt uit het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 dat Provinciale Staten op 18 maart jl. hebben vastgesteld.

Waterrecreatie in Limburg heeft een enorme potentie. Innovaties en initiatieven voor de ontwikkeling van de waterrecreatie zullen van ondernemers, watersportverenigingen en gemeentes moeten komen.  Er liggen tal van kansen op én aan het water. Eric Geurts, gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme: ‘Je kunt crossovers met sport, natuur, cultuur en bijvoorbeeld shoppen bedenken. Riviercruises zijn booming, hun publiek verjongt en wil ook aan wal leuke dingen ondernemen. Met de ontwikkeling van riviercruiseterminals bieden we een extra toegang tot onze Limburgse natuur in het achterland en krijgt het cultuur- en kooptoerisme een impuls. Je kunt het water ook wandelend of fietsend vanaf de oevers beleven.’ Volgens de gedeputeerde bieden bereikbare oevers mogelijkheden om verbindingen te maken met de zogenaamde ‘droge’ recreatie, zoals attracties, campings en andere vormen van verblijfsrecreatie aan de wal.

Zo’n 60% van de waterrecreanten in Limburg komen uit Duitsland. Geurts: ‘Als je bedenkt dat de watersport in Duitsland groeit, dan liggen daar kansen. Ook voor de servicesector, die schepen onderhoudt en repareert. De Nautische Boulevard in Wessem bijvoorbeeld, speelt daar op in. Om deze gasten tevreden te houden moeten we wel investeren in aanleg- en stallingsmogelijkheden en kwalitatief goede jachthavens met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.’ Limburg richt zich volgens de gedeputeerde nog teveel op de traditionele markt. Als de waterrecreatiesector verjongt en vernieuwt ligt er een nieuwe, grote markt open. Wakeboarden, suppen , surfen en kitesurfen zijn uitdagende watersporten die het water voor jongeren aantrekkelijk maken. Kansrijk is ook het verhuren van sloepen.

Gedeputeerde Geurts sluit af: ‘Op deze manier werken we aan toekomstbestendige werkgelegenheid én aan duurzame ontwikkelingen die economie, toerisme en recreatie, sport, natuur en ruimtelijke ontwikkeling met elkaar verbinden. Dit uitvoeringsprogramma past daarom uitstekend in het coalitieakkoord ‘In Limburg bereiken we meer’.’