Publicatie ‘De draagkracht van de Wadden gemeten’

Samen hebben NWO en de Waddenacademie de publicatie ‘De draagkracht van de Waddenzee gemeten’ uitgebracht.

In 2007 startte het programma Zee en Kust Onderzoek (ZKO), met ruim twintig miljoen euro voor excellent onderzoek in het Nederlandse kustgebied. Een groot aantal projecten binnen dit programma richtte zich op het waddengebied.

NWO heeft samen met de Waddenacademie een beschrijving gemaakt van alle Wadden-gerichte projecten binnen het ZKO-programma. Het gaat om 9 projecten over de ecologische draagkracht van de Waddenzee, 4 projecten in de transnationale call met het Duitse BMBF (over invasieve soorten en sedimenthuishouding) en 3 projecten over de verbinding tussen wetenschap en beleid, die samen met de Waddenacademie werden gefinancierd.

Dit overzicht van het waddenonderzoek is gemaakt ten behoeve van beleidsvorming en de formulering van vervolgonderzoek.

Gedrukte exemplaren kunt u gratis opvragen door te mailen naar [email protected] onder vermelding van uw adresgegevens en het aantal exemplaren.

Meer… NWO