Recessie raakt ook de Nederlandse transportsector

Doordat de Nederlandse economie en de internationale handelsstromen minder hard groeien, constateert transportonderzoekbureau NEA dat de groei in het Nederlandse goederenvervoer de laatste kwartalen is afgenomen. Daardoor eindigt 2011 op een lager totaal vervoersvolume dan voorheen werd verwacht. Ook de verwachting voor 2012 moet verder naar beneden bijgesteld worden.

Onzekerheid neemt weer toe
In het derde kwartaal van 2011 merkte de Nederlandse transportsector nog maar weinig van de afzwakkende economie. Maar in het vierde kwartaal lijkt de recessie ook de transportsector te raken. Vanuit de markt komen berichten dat de kerstvracht, normaal goed voor een stijging in het vrachtaanbod, dit jaar lang op zich laat wachten. Het ziet er naar uit dat het totale vervoersvolume in 2011 uitkomt op een geringe stijging van 1,2% ten opzichte van 2010. Voor 2012 verwacht NEA dat de groei in het transportvolume beperkt zal zijn tot 0,3%. Dit betekent een behoorlijke terugval van de groei. NEA concludeert dat de financiële onzekerheid de verwachtingen dermate sterk beïnvloedt dat deze de reële economie en daarmee de vervoersmarkten raakt. De onzekerheid vertaalt zich in lagere voorraden, minder productie en consumptie en daarmee een lager transportvolume, dan eerder werd verwacht voor 2011 en 2012.

Groei in wegvervoer neemt af
Het goederenvervoer over de weg laat in 2011 een groei in het vervoerde volume zien van 1%. Aanvankelijk was de groei in de eerste helft van dit jaar flink hoger, maar na juni heeft zich een dalende trend ingezet. Op basis van de huidige cijfers zullen in het eerste kwartaal van 2012 de volumes in het wegvervoer met 2,8% afnemen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Desondanks wordt voor heel 2012 een geringe groei van 0,4% verwacht ten opzichte van 2011.

Begin 2012 ziet voor de binnenvaart somber uit
In de binnenvaart was 2011 een uitzonderlijk jaar vanwege de stremming en het extreme lage water in het eerste halfjaar en opnieuw laag water in het najaar van 2011. Desondanks zijn de vervoersvolumes per binnenvaart over heel 2011 naar verwachting toch nog gegroeid met 1,4%. De verwachting is verder dat het eerste kwartaal van 2012 een volumedaling van ongeveer 2,7% laat zien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Spoorvervoer sluit 2011 goed af
In het eerste halfjaar van 2011 is de groei in het spoorvervoer aanzienlijk geweest, voldoende om het jaar over het geheel goed af te sluiten (2,4%). De verwachting voor 2012 is dat deze markt zich zal stabiliseren.

Informatie
NEA publiceert de 11e uitgave van de “Korte Termijn Voorspeller” (KTV). Het volledige rapport is te bestellen via de  website: NEA