REKO investeert 125 miljoen in hergebruik reststoffen

REKO is in het Rotterdams havengebied (Vondelingenplaat) gestart met de bouw van een nieuwe thermische reinigingsinstallatie die jaarlijks 1,2 miljoen ton reststoffen, bestaande uit een mix van teerhoudend asfalt granulaat en dakleer, volledig gaat omzetten in primaire grondstoffen, elektriciteit en warmte. Met de realisatie van dit project is een investering gemoeid van 125 miljoen euro.

Foto, REKO in Rotterdam.

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe thermische reinigingsinstallatie zijn inmiddels gestart. Volgens planning zal de nieuwe installatie midden 2020 in gebruik worden genomen. Door de uitbreiding neemt het aantal medewerkers van REKO toe van 120 tot 140.

De verwerkingstechniek van REKO is een schoolvoorbeeld van circulaire economie, waarbij reststoffen voor 100 procent worden omgezet in nieuwe grondstoffen en de keten is gesloten. REKO heeft met de nieuwe installatie de grootste capaciteit ter wereld om dit soort verontreinigde bouwstoffen volledig te recyclen.

Tijdens het verwerkingsproces wordt het asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000 0C thermisch gereinigd, alle aanwezige schadelijke stoffen worden volledig verbrand in de oven. Dit thermisch reinigingsproces resulteert in schoon zand, grind en vulstof – klaar voor hergebruik – alsmede hete afgassen waaruit energie wordt teruggewonnen in de vorm van stoom die vervolgens via een stoomturbine wordt omgezet in elektriciteit. Per jaar wordt circa 30 duizend megawatt aan elektriciteit opgewekt, ofwel dezelfde hoeveelheid die circa 7.500 huishoudens jaarlijks verbruiken.

De nieuw te bouwen installatie is aanzienlijk efficiënter, omdat deze gebruik maakt van de meest nieuwe technieken. De nieuwe installatie verbruikt niet alleen minder energie maar wekt ook aanzienlijk meer energie op. De installatie kan voor maar liefst 50.000 huishoudens elektriciteit opwekken. De installatie geschikt gemaakt om naast elektriciteit ook warmte te kunnen leveren.

Warmte voor het warmtenet
De thermische reinigingsinstallatie verbruikt energie om de brandbare componenten in het asfalt en dakleer te ontsteken. Doordat daarna alles wat branden kan verbrandt, inclusief teer en paks, komt er vier tot vijf keer zoveel energie vrij uit het proces dan er in gaat. In de bestaande, eerste installatie wordt die energie gebruikt om elektriciteit op te wekken. De nieuwe installatie doet deze omzetting naar elektriciteit veel efficiënter. Zij wordt tevens geschikt gemaakt om ook warmte in de vorm van heet water aan het warmtenet te kunnen leveren. Voor de realisatie van dit specifieke onderdeel van de installatie draagt het Havenbedrijf Rotterdam € 1 miljoen bij. De nieuwe installatie van REKO kan straks flexibel kiezen in welke mate de energie die vrijkomt bij het reinigingsproces wordt omgezet in warmte en/of elektriciteit. Als er in de stad warmte nodig is levert REKO die warmte. Is deze warmte niet nodig (bijvoorbeeld in de zomer) dan wordt zij omgezet in elektriciteit.

REKO, voluit Recycling Kombinatie REKO, is een producent van zand, grind en vulstoffen uit minerale reststoffen. Het bedrijf gebruikt als grondstof voornamelijk asfaltschollen afkomstig van de wegenbouw en dakleer afkomstig uit de utiliteitsbouw. In de eerste jaren van de 21e eeuw heeft REKO, in samenwerking met gerenommeerde leveranciers van proces technische apparatuur, een eigen en innovatief proces ontwikkeld, specifiek bestemd voor de thermische reiniging van deze minerale reststoffen. Deze ontwikkeling leidde tot de eerste thermische reinigingsinstallatie die door REKO  in 2006 in bedrijf is genomen. Deze installatie verwerkt sindsdien probleemloos 600.000 ton minerale reststoffen per jaar. In de afgelopen 12 jaar is met deze installatie al 7,2 miljoen ton schoon zand en grind geproduceerd voor de Nederlandse bouwindustrie.