Rijk en bedrijven zoeken samen naar kennis en vernieuwing

  • binnenland

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vanmiddag het Nederlandse Kennis- & Innovatiecontract 2014-2015 mede ondertekend. Het gaat om een overeenkomst tussen bedrijven, publieke kennisinstellingen enerzijds en de overheid anderzijds. Ze maken daarin afspraken over investeringen in kennis en innovatie in de topsectoren voor de periode 2014-2015.

In totaal tekenden 20 partijen voor de samenwerking. Namens de overheid waren dat behalve minister Hennis, ook de ministers Henk Kamp (EZ), Melanie Schultz van Haegen (IenM), Edith Schippers (VWS) en Lilliane Ploumen van (BHOS) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW).

Innovatie
Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden spreken in het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014 – 2015 onder meer af gezamenlijk te werken aan het versterken van de concurrentiekracht via de innovatiecontracten. Dat moet leiden naar meer samenhang in de Nederlandse kennisinfrastructuur. De topsectoren voor 2014 en 2015 zijn Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water en ICT en Bio-Based Economy.

Defensie blijft, volgens minster Hennis ondanks de financieel moeilijke tijden investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dit is noodzakelijk om op toekomstige dreigingen voorbereid te zijn en om de militairen uit te kunnen rusten met het meest moderne materieel.

Ocean-going Patrol Vessel
Defensie levert een bijdrage bij marinebouw (Water) en security (High Tech Systemen en Materialen) met € 3 miljoen en € 8 miljoen. De slimme sensortechnologie op de nieuwe patrouilleschepen is een voorbeeld van een innovatie. Met deze technologie, die zorgt voor meer veiligheid en efficiency, kan ook de civiele maritieme sector haar voordeel doen.

Bij cyber security zijn interne en externe veiligheid met elkaar verweven. De bundeling van krachten tussen overheden, industrie en kennisinstituten zorgt voor een versnelling in de kennis- en technologieontwikkeling. Zo kan snel en effectief worden ingegrepen bij cyberaanvallen.

Meer… Defensie

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten