Rijkswaterstaat zet ook dit zomerseizoen stewards op sluizen in.

recreatievaart Roggebotsluis steward

Vanaf eind juni zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke sluizen. De stewards assisteren recreatieschippers bij het vlot en veilig passeren van sluizen. Met de hulp van stewards vindt het invaren en afmeren sneller plaats en wordt de ruimte in de sluis beter benut.

Regels kennen en toepassen bij het schutten helpt!
Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Het is lastig om te manoeuvreren in een beperkte ruimte. Daarbij moeten schippers goed opletten, rekening houden met andere schepen en met de sluismeester communiceren.

Door zich aan de vaarregels te houden, kunnen schippers zelf een belangrijke bijdrage leveren aan een vlotte en veilige sluispassage.

De belangrijkste regels bij het schutten zijn:
• bij het naderen van een wachtplaats van een sluis en op een wachtplaats mag een schip een ander schip niet voorbijlopen;
• bij het naderen van een wachtplaats van een sluis moet een schip snelheid verminderen;
• De schepen moeten de sluis in volgorde van aankomst op de wachtplaats invaren;
• Een klein schip dat samen met grote schepen wordt geschut mag de sluis pas invaren na deze grote schepen

Deze vaarregels kunnen worden nagelezen in het Binnenvaart Politie Reglement (artikel 6.28), dat men aan boord van alle schepen, behalve kleine open bootjes, moet kunnen raadplegen.

Via de website www.varendoejesamen.nl is een folder over het veilig passeren van sluizen te downloaden.

Wat doen de stewards?
Concreet ondersteunen Stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:
• de instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk;
• het aannemen en losgooien van lijnen;
• het beantwoorden van vragen en het geven van informatie.

Stewards werken onder supervisie van de sluismeester.

Waar en wanneer worden stewards ingezet?
Er worden dit jaar zo’n 52 stewards ingezet op elf Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of bij voor de recreatievaart lastige objecten. Stewards zijn actief van 24 juni tot eind augustus. De dagen waarop stewards worden ingezet variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

Extra inzet door werkzaamheden
Rijkswaterstaat investeert in de modernisering van de vaarwegen o.a. op de Maas. In het kader van het programma Maaswerken wordt de Maasroute opgewaardeerd naar vaarklasse Vb voor de beroepsvaart. De werkzaamheden leiden tot stremming van kolken bij sluis Sambeek en sluis Belfeld. Om de vlotte doorstroming te bevorderen zet Rijkswaterstaat daar dit jaar ook stewards in.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).