ROC Friese Poort in top 10 van beste ROC’s in Nederland

Zoals ieder jaar is ook nu weer de Keuzegids mbo verschenen met daarin een overzicht van ROC’s die in Nederland mbo onderwijs aanbieden. ROC Friese Poort staat op de achtste plaats in de lijst van de 39 beoordeelde ROC’s in Nederland en is als beste ROC beoordeeld in Noord Nederland. Van de 20 beoordeelde opleidingen scoort ROC Friese Poort met maar liefst 18 opleidingen gemiddeld tot zeer goed.

ROC Friese Poort is de beste aanbieder van Noord-Nederland als het gaat om de opleidingen Media, Kunst & Cultuur, Tandartsassistent, Bouwkunde, Elektrotechniek en Metaalbewerking. De opleidingen Tandartsassistent, Bouwkunde en Elektrotechniek zijn zelfs landelijk als beste beoordeeld. Een fantastische score waar de onderwijsinstelling zeer trots op is.

Met name de kwaliteit van technisch onderwijs is zo belangrijk. Al jaren kampen de technische opleidingen met teruglopende aantallen leerlingen. ROC Friese Poort is continue bezig om hier verandering in aan te brengen en zoekt waar mogelijk samenwerking met praktijk- en hbo instellingen om gezamenlijk het technisch onderwijs aantrekkelijk te maken voor jongeren. Een mooi voorbeeld is de nieuwe opleiding Maritieme Techniek. Deze niveau 4 opleiding wordt sinds september 2011 in Sneek aangeboden. Samen met vier maritieme branches (Scheepsbouw Nederland, IRO, Vereniging van Waterbouwers en Hiswa Vereniging) en NHL Hogeschool is ROC Friese Poort in Sneek een opleiding gestart die ervoor kan zorgen dat er op het gebied van maritieme techniek goed opgeleide mensen op de arbeidsmarkt terechtkomen waar over enkele jaren grote behoefte aan is.

Meer… ROC Friese Poort