Rotterdam Port Fund investeert in EST‐Floattech

Investeerder Rotterdam Port Fund heeft een belang genomen in EST‐Floattech. Dit is een Nederlands technologiebedrijf dat energie‐opslagsystemen ontwikkelt en onder andere levert voor volledig elektrisch en hybride maritieme toepassingen. EST‐Floattech is wereldwijd één van de leidende partijen op het gebied van energieopslagsystemen in de maritieme sector.

In de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven speelt de (gedeeltelijke) elektrificatie van aandrijfsystemen een belangrijke rol. Energieopslagsystemen vormen daarbij een essentiële component. In hybride toepassing kunnen de opslagsystemen worden gebruikt in combinatie met diesel‐ of LNG‐motoren. De voordelen op milieugebied zijn evident: de uitstoot van schadelijke stoffen (NOx en CO2) wordt fors gereduceerd, net als de overlast door geur en motorgeluid.

Het Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk investeringsfonds, dat wil investeren in bedrijven met haven gerelateerde activiteiten die vernieuwend zijn en aantrekkelijke marktvooruitzichten hebben. Het fonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank, InnovationQuarter, Koninklijke Doeksen en de Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en Luc Braams. Recent zijn investeringen gedaan in het Tagpoint Training, dat een uniek digitaal platform voor veiligheidstrainingen heeft ontwikkeld, en Magnetic, een Rotterdams technologiebedrijf dat een innovatieve magneetverankering op de markt heeft gebracht.