Royal Haskoning behaalt aanzienlijke CO2-reductie

De drie vestigingen van Royal Haskoning in Nijmegen hebben de afgelopen drie jaar in totaal 1.813 ton minder CO2 uitgestoten. Dat blijkt uit recente cijfers van het Nijmeegs Energie Convenant (NEC).

Royal Haskoning en de gemeente Nijmegen namen in 2007 het initiatief voor het Nijmeegs Energie Convenant. Doel was om in 3 jaar minimaal 3% CO2 per jaar te reduceren. Royal Haskoning deed daar nog een schepje bovenop en beloofde in totaal 21% te besparen.

Uit de recente cijfers blijkt nu dat het advies- en ingenieursbureau een besparing van 33% heeft gehaald. Dat komt overeen met ruim acht miljoen vermeden kilometers in een middenklasse benzineauto, oftewel 206 keer de aarde rond.

De besparing kwam op verschillende manieren tot stand. Zo is er bijvoorbeeld minder gereisd en meer gebruik gemaakt van video-conferencing. Ook is het leasewagenpark vergroend en wordt alle CO2-uitstoot daarvan gecompenseerd, bijvoorbeeld door de aanplant van nieuwe bomen. Tegelijkertijd is er veel aandacht besteed aan het energiezuiniger maken van de kantoren, onder andere door isolatie en aangepaste verlichting. De in totaal zestien bedrijven en organisaties, verenigd in het Nijmeegs Energie Convenant, behaalden in drie jaar tijd een structurele besparing van 905 duizend ton CO2. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik (gas en elektra) van ongeveer 181.000 woningen. Royal Haskoning is momenteel met twee andere partijen in overleg over de voortzetting van het succesvolle convenant.

Meer… Royal Haskoning