Samenwerking en innovaties voor duurzame groei zeehavens

Zeehavens leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Het kabinet wil dat de zeehavens in de toekomst de groeiende goederenstromen kunnen blijven doorvoeren.

Tegelijkertijd moeten milieu, natuur en gezondheid erop vooruit gaan. In de Beleidsbrief Duurzame Zeehavens hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga daarom samen met havenbeheerders en bedrijfsleven acties opgesteld die de zeehavens duurzamer moeten maken. De bewindslieden trekken 5 miljoen euro uit voor een innovatieprogramma duurzame zeehavens.

Bron: Blik op Nieuws, 25-11-2008;