Samenwerking MVO Nederland en Nederland Maritiem Land voor verduurzaming maritieme sector

  • binnenland

Uniek verbond voor emissieloze en circulaire schepen
MVO Nederland en Nederland Maritiem Land (NML) gaan samenwerken om bedrijven uit de maritieme sector extra te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten. De organisaties bundelen hun kennis, expertise en netwerk om de komende twee jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) meer te stimuleren in de maritieme sector. Gisteren ondertekenden zij daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Een gevarieerde groep van ondernemers uit de maritieme sector heeft vorig jaar onder leiding van MVO Nederland een vergaande ambitie bekendgemaakt voor de verduurzaming van de maritieme sector. MVO Nederland initieert met deze ondernemers innovatieve projecten om hun duurzame ambitie in de praktijk te brengen. De projecten zijn gericht op het overwinnen van de hardnekkigste obstakels voor MVO in de maritieme sector.

Vanaf nu zal MVO Nederland in dit proces nauw optrekken met NML. Mieke Bakker, sectormanager Maritiem bij MVO Nederland, is blij met deze samenwerking: “Er bestaan nog steeds grote MVO-issues in de maritieme sector. Een van de meest bekende vormen de sloopstranden in  Pakistan, Bangladesh en India waar oude schepen met blote handen worden ontmanteld. Door samen te werken met NML kunnen we dit soort problemen gezamenlijk aanpakken, en tegelijkertijd de Nederlandse maritieme sector internationaal positioneren als een sector waarbinnen duurzaamheid voorop staat.”

Binnen de samenwerking zal veel ruimte bestaan voor kruisbestuiving met de councils van NML (Trade, Human Capital en Innovation). Arjen Uytendaal, directeur van NML: “Ik denk dat er in de maritieme sector volop kansen liggen voor een integrale aanpak op het gebied van duurzaamheid, Dat betekent dat duurzaam ondernemen wordt gezien als onderdeel van een ketenproces. NML kan daar samen met MVO Nederland een faciliterende en versnellende rol in spelen.”

Over het IMVO-programma
De samenwerking tussen MVO Nederland en Nederland Maritiem Land maakt deel uit van een overkoepelend internationaal MVO (IMVO)-programma dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen dit IMVO-programma zoekt MVO Nederland samen met een groep MKB’ers en belangrijke stakeholders uit zes economische sectoren naar sociale en technische innovaties, nieuwe duurzame productiemethoden en optimale samenwerking met ketenpartners. De opgedane ervaringen dienen als voorbeeld en inspiratie voor de hele sector en vervolgens ook daarbuiten.

Meer… MVO Nederland 

Related news

List of related news articles