Samenwerking tussen onderwijs en offshore wind sector cruciaal

Nederland staat te springen om goed geschoold technisch personeel. De windenergiesector is hier geen uitzondering in. Sterker nog, de komende drie jaar verdubbelt het aantal banen in de windenergiesector in Nederland en naar verwachting zijn er in 2030 30.000 werknemers nodig.  “Deze uitdaging kan alleen worden opgelost door een hechte en duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers op het gebied van onderzoek en scholing”, aldus John Baken van TKI Wind op Zee en CAREER.

“Als we genoeg goed opgeleid personeel willen voorbereiden op de toekomst moeten we daar nu op voorsorteren”, legt John Baken van TKI Wind op Zee en CAREER ons uit. Opleiden speelt een belangrijke rol en daarom is het van belang dat het onderwijs en de sector nauw samenwerken. “Laat opleiding niet de beperkende factor worden als het gaat om het benutten van kansen binnen windenergie”, gaat Baken verder. Alle partijen hebben volgens hem profijt bij een nauwe samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven.

Innovaties volgen elkaar snel op en als opleiding is dit lastig bij te houden.  Door samen te werken met name in toegepast onderzoek en innovatie, is het onderwijs beter op de hoogte van wat er speelt in de industrie en aan welke functie-eisen behoefte is. Onderwijsinstellingen  kunnen hier vervolgens op inspelen door het lesmateriaal aan te laten sluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Voor het bedrijfsleven is het interessant omdat zij op deze manier al vroeg in contact komen met studenten en hen kunnen enthousiasmeren over werken in de windindustrie..  “De samenwerking leidt dus uiteindelijk tot innovatie in technologie en in onderwijs en een win-win situatie.”

Dit onderwerp staat ook centraal tijdens de sessie ‘Werken in wind: het beroep van de toekomst’. Deze werksessie vindt aanstaande woensdag 13 juni plaats tijdens de WindDays in het WTC Rotterdam. Samen met David Molenaar, CEO bij Siemens Gamesa Renewable Energy en Marike Dijksterhuis, strategisch Arbeidsmarktadviseur Techniek en Technologie bij Gemeente Rotterdam, hoopt Baken de aanwezige bedrijven te overtuigen. “Tijdens de sessie kijken we naar de personeelsvraag vanuit de sector, de functie-eisen voor toekomstig personeel, en hoe we nu al jongeren kunnen interesseren voor de sector. We moeten met elkaar verantwoordelijkheid nemen om studenten op te leiden voor de toekomst.”

WindDays 2018 vinden op 13 en 14 juni plaats in het WTC Rotterdam. De werksessie ‘Werken in wind: het beroep van de toekomst’ vindt plaats op woensdag 13 juni van 13.30 tot 15.00 uur. Om toegang te krijgen tot de conferentie en specifiek deze werksessie, moet je in het bezit zijn van een toegangskaart. Registreren kan via WindDays.