Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI door onder één naam

Vanuit Scheepsbouw Nederland, HME en CMTI is de behoefte ontstaan één gemeenschappelijke naam te gebruiken. Deze naam creëert duidelijkheid en maakt een sterkere profilering van leden in het buitenland mogelijk. Unaniem is de volgende merknaam vastgesteld: Netherlands Maritime Technology.

Totstandkoming nieuwe naam
Een oproep aan de leden om mee te denken resulteerde in ruim vijftig naamsuggesties. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2013 zijn deze gepresenteerd, inclusief een aantal voorkeursnamen. Vervolgens zijn deze voorkeursnamen voorgelegd aan de commissies en categorieën van de vereniging. Op basis van al deze reacties en onderzoek naar (juridische) beschikbaarheid is tenslotte een naam voorgelegd aan het bestuur van stichting CMTI, bestuur van vereniging Scheepsbouw Nederland en de aandeelhouders van HME BV.

Onder Netherlands Maritime Technology zal vereniging Scheepsbouw Nederland formeel verder gaan als Netherlands Maritime Technology Association, stichting CMTI als Netherlands Maritime Technology Foundation en HME BV als Netherlands Maritime Technology BV.

De nieuwe naam creëert duidelijkheid en maakt daarnaast een sterkere profilering van leden in het buitenland mogelijk, omdat deze ook zal worden ingezet voor internationale promotie- en lobbydoeleinden. Hiervoor werden tot nu toe de merken Maritime by Holland en Holland Shipbuilding Association ingezet. Tevens doet de naam beter recht aan het technologische en innovatieve karakter van onze leden.

Officiële lancering nieuwe merk op ALV in mei
De komende maanden worden de details van deze naamswijziging verder uitgewerkt. De officiële lancering van de nieuwe naam zal plaatsvinden op donderdag 8 mei 2014 tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De internationale lancering vindt plaats tijdens SMM in Hamburg, van 9 t/m 12 september 2014.

Oproep: meedenken?
De uitwerking vindt plaats onder coördinatie van de PR-commissie. Leden die betrokken willen zijn bij het uitrollen van deze nieuwe naam in relatie tot de website, huisstijl, het ledenmagazine en/of de internationale beurspresentaties, zijn wederom van harte uitgenodigd te participeren in één van de werk-/klankbordgroepen. U kunt zich daartoe wenden tot Linda te Veldhuis via E: [email protected] of T: 010-4444 333.

Meer… Scheepsbouw Nederland