Seazip Offshore service succesvol van start

SeaZip Offshore Service in Harlingen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Heerema Marine Contractors (HMC). Voor de komende zomermaanden heeft HMC, wereldmarkteider in transport, installatie en ontmanteling van offshore olie- en gasinstallaties service schip SeaZip 4 vastgelegd voor haar jaarlijkse projectwerkzaamheden op de Noordzee. Hiermee maakt SeaZip Offshore Service een succesvolle start in de internationale olie- en gasindustrie.

SeaZip 4, begin dit jaar opgeleverd, is de vierde Damen Fast Crew Supplier 2610 in de SeaZip Offshore Service vloot. Het is één van de eerste ‘Twin Axe Bow’ service schepen die wordt ingezet in de offshore olie- en gasindustrie. Alle andere schepen van dit type varen voor de offshore windindustrie.

Stevige audits met goed resultaat doorlopen
HMC is positief over de prestaties van het schip en haar goed getrainde bemanning. Jan Reier Arends, directeur SeaZip Offshore Service: “In de aanloop naar dit project, hebben we alle vereiste audits met goed gevolg doorlopen. Ik ben er trots op dat een vooraanstaande marktpartij als HMC aangeeft dat we ook de praktijktoets waarbij we volcontinu diensten draaien waar weten te maken.”

SeaZip 4, ontworpen voor transport van passagiers en kleine vracht, voert sinds eind mei logistieke diensten uit ter ondersteuning van werkzaamheden op de Noordzee die HMC verricht voor verschillende internationale opdrachtgevers. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor SSCV Thialf, het grootste kraanschip ter wereld, uitgerust met twee 95 meter hoge kranen. SeaZip 4 voert voor Thialf en diverse HMC-schepen logistieke diensten uit.

Hoogst denkbare kwaliteits- en veiligheidseisen
HMC committeert zich aan de hoogst haalbare operationele kwaliteit en veiligheid en stelt derhalve hoge eisen aan zijn partners. SeaZip directeur Arends: “Dat we aan de internationale normen van de olie- en gasindustrie voldoen, biedt aanzienlijke perspectieven voor onze organisatie. Deze eerste opdracht sluit goed aan op onze ambitie om met excellente schepen en management services waarde toe te voegen aan de innovatieve offshore energie-industrie.”

Meer… Seazip