Sector verwacht spoedig budget voor Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

Minister Kamp van Economische Zaken heeft 30 januari jl. middels een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het amendement van Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) over de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Het amendement houdt in dat € 5,3 miljoen budget beschikbaar komt voor de SIS-regeling en werd eind vorig jaar door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

In zijn brief laat Kamp weten dat hij voornemens is om “in de geest van het amendement – te bezien of de gevraagde € 5,3 miljoen op verantwoorde wijze in 2014 beschikbaar kan komen.” Mocht de regeling worden opengesteld, dan zal dit vóór het aanbieden van de Voorjaarsnota zijn “in verband met het aflopen van het huidige Europese steunkader voor de scheepsbouw op 30 juni 2014”, aldus Kamp.

Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw
De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de meest risicovolle innovatieve investeringen in de scheepsbouw. Concurrerende landen kennen vergelijkbare regelingen voor hun scheepsbouwsector. Zonder de SIS bestaat het risico dat de Nederlandse scheepsbouw in het competitieve Europese speelveld op achterstand wordt gezet. De regeling helpt rechtstreeks bij het behoud van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouwsector en zorgt ervoor dat orders niet wegvloeien naar het buitenland.

Urgentie
Scheepsbouw Nederland oefende afgelopen jaar druk uit om de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw voort te zetten. Waar andere Europese landen in 2013 hun variant van de regeling wel voortzetten, werd hiervoor in Nederland geen budget vrijgemaakt. “Nederland moet op een eerlijke manier kunnen concurreren met andere landen. Daarom moet de SIS-regeling verlengd worden,” stelde Sjef van Dooremalen, voorzitter Scheepsbouw Nederland in april 2013.

De bedrijven in de sector verwachten dat minister Kamp de regeling op korte termijn openstelt. “De ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de minister spoedig budget beschikbaar maakt en daarmee invulling geeft aan het breed gedragen besluit van de Kamer” aldus Sjef van Dooremalen.

Meer…  Scheepsbouw Nederland

Related news

List of related news articles