Shell Pernis heeft de eerste fabrieken weer in bedrijf

De eerste ondersteunende fabrieken zijn inmiddels weer in bedrijf genomen bij Shell Pernis. De verwachting is dat de overige fabrieken stapsgewijs worden opgestart in de komende dagen. Dit gaat helaas wel gepaard met fakkelen en kan ook geluidsoverlast veroorzaken. “Uiteraard proberen we de overlast voor omwonenden te beperken”, aldus Shell.

Het fakkelen is een belangrijk onderdeel van de veiligheidssystemen en is onvermijdelijk in een dergelijke opstartfase. Het gecontroleerd opstarten van de raffinaderij gebeurt op een gestructureerde en gefaseerde wijze.

Milieudienst DCMR en de Veiligheidsregio zijn volledig op de hoogte van de werkzaamheden van Shell. Tijdens de informatieavond voor omwonenden op 9 augustus wordt ook uitgebreid stilstaan bij de opstart van de raffinaderij en de impact die dit heeft op de omgeving.

Vorige week zei Shell nog dat de fabrieken op zijn vroegst in de tweede helft van augustus zouden worden opgestart.

Na een brand eind vorige maand bij Shell Pernis werd het overgrote merendeel van de 60 fabrieken op het terrein stilgelegd. Vervolgens is er veel gas afgefakkeld. De onderzoeken naar de oorzaken van de incidenten van vorige week zijn in volle gang.

Photo:

Related news

List of related news articles