Sluis-en Haven Informatie Punt op 31 maart geopend

  • binnenland

Op 30 maart wordt het Sluis-en Haven Informatie Punt (SHIP) geopend door gedeputeerde Elisabeth Post aan de noordkant van het sluizencomplex in IJmuiden. Met de opening van het SHIP is het mogelijk om het Noordzeekanaalgebied in al haar facetten te beleven. Ook is er aandacht voor de haven, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de regio en beroepsmogelijkheden op het gebied van techniek. Hierbij wordt gekeken naar het nu en de toekomst. Vanaf 31 maart 2017 is het SHIP open voor publiek, 7 dagen in de week. 

Verdeeld over de 4 verdiepingen zijn er een tentoonstelling met een grote maquette van de sluis, ontvangst- en vergaderruimtes, een educatielokaal, een restaurant, een VIP-vergaderruimte met uitzicht over het sluizencomplex en een dakterras. Ook biedt het een goede gelegenheid om nieuwe doelgroepen te bereiken. Het SHIP biedt jongeren en werklozen werkervaringsplaatsen voor verschillende opleidingen, zoals receptionist.

Doelstelling van SHIP
De volgende communicatiedoelstellingen centraal:

  • Draagvlak: het behouden van in- en extern draagvlak voor de (bouw van) de nieuwe zeesluis en de havenactiviteiten in de regio.
  • Vestigingsklimaat: het versterken van de kracht van de zeehavens Amsterdam en het bekend maken van de nieuwe capaciteit bij (potentiële) klanten.
  • Bekendheid: het vergroten van de bekendheid van de havenregio als het gaat om werkgelegenheid, economische waarde en duurzaamheid en het versterken van de positionering van de Amsterdamse havens.
  • Enthousiasmeren: jongeren en hun ouders/verzorgers informeren over de beroepsmogelijkheden in de havenregio.

 

Het SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) maar de omvang en financiële risico’s zijn te groot voor de uitvoeringsorganisatie van het Projectbureau NZKG. Daarom heeft de provincie zich bereid verklaard het SHIP onder haar verantwoordelijkheid te realiseren. Alle leden van het Bestuursplatform dragen financieel bij aan de realisatie van het SHIP. Inmiddels is SHIP gerealiseerd naast de Noordersluis. De bouw van de tentoonstelling is door de gezamenlijke partners begeleid waardoor de uitingen in de tentoonstelling op groot draagvlak kunnen rekenen. De exploitatie is voor vijf jaar uitbesteed. Gezien de doelstellingen van het SHIP en de mogelijk om als bedrijf gebruik te maken van de VIP-room en horecaruimte, met geweldig uitzicht, hebben diverse bedrijven zich als sponsor aangemeld.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten