‘Sluiten van sluizen hoort hier niet thuis’

Nieuwegein/Tiel – Alsof er lelijke happen uit de wand zijn genomen. Zo oogt het resultaat van het laatste onderhoudswerk aan de Beatrixsluis in Nieuwegein. Gevaarlijke, losse brokken beton zijn veiligheidshalve weggebikt. Willem Wouters van Rijkswaterstaat kijkt somber naar de verpaupering boven zijn hoofd. ,,Nee, wij zijn absoluut niet trots dat onze kunstwerken er zo uitzien. Want zo noemen we de waterkeringen: kunstwerken.”


Het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarschuwde eind vorige week de sluizen wellicht te moeten sluiten als de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komt. Door jarenlang beknibbelen op het onderhoud zijn de waterkeringen zo zeer verwaarloosd dat het beton afbrokkelt en roest het metalen mechanisme wegvreet.


Onder meer de Beatrixsluis en de Bernhardsluis bij Tiel staan op de nominatie. ,,Hoe lang ze nog kunnen werken is niet goed te voorspellen,” zegt Wouters, hoofd scheepvaartdienst Amsterdam- Rijnkanaal. ,,Maar je moet denken aan één, twee jaar. Als er tenminste niets gebeurt.”


Een geblokkeerd Amsterdam- Rijnkanaal betekent een ramp voor de binnenvaart. Schippers die tussen Amsterdam en Rotterdam pendelen – onder meer met huisvuil uit Utrecht – raken hun werk kwijt. En de concurrentie met het spoor en het wegtransport wordt verloren omdat schepen tientallen kilometers moeten omvaren.

Bron: Rotterdams Dagblad, 10-06-2003;