Snel gelijk speelveld gewenst voor offshore services schepen

many-ships

Tijdens de conferentie Offshore Energy 14 heeft de KVNR op 28 oktober een presentatie gegeven over offshore service schepen. De belangrijkste boodschap van de KVNR was dat er voor deze schepen een gelijk speelveld moet gelden tussen vlagenstaten. Er moeten snel eenduidige regels komen. Ook moet de regelgeving niet belemmerend werken voor innovaties.

Behoefte aan duidelijkheid
De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in de loop der tijd meerdere codes en richtlijnen opgesteld voor schepen die in de offshore opereren. Deze zijn echter niet naadloos toepasbaar op offshore service schepen. Het gevolg is dat verschillende vlaggenstaten deze codes en richtlijnen op een verschillende manier interpreteren en toepassen. Dit verstoort het gelijke speelveld voor reders. Er is daarom grote behoefte aan IMO-richtlijnen aangaande de classificatie van deze schepen. De IMO werkt hier al enige tijd aan. Tijdens de presentatie ging de KVNR hier verder op in.

Meer… KVNR