Snuffelen aan boord van Lady Carina

Robin Lip kreeg vanmorgen aan boord van de Lady Carina (5438 ton) van de Nederlandse rederij Wijnne Barends zijn eerste doop met de koopvaardij. Na een rondleiding over het schip afgemeerd in de haven van Moerdijk vertrekt hij vanavond al voor een tweeweekse rondreis van Moerdijk naar Noorwegen.

Robin Lip maakt gebruik van de snuffelstage georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders om jongeren enthousiast te maken voor een studie aan een van de zeevaartscholen.

“Na een verkeerde studiekeuze en een jaar lang ‘vakkenvullen’ heb ik me opgegeven voor deze koopvaardijstage. Ik wil echt zeker weten of na die verkeerde keuze de opleiding van Maritiem Officier voor mij de geschikte opleiding is”, vertelt Robin. Hij heeft er echt zin in en viert vrijdag 28 juni ook nog eens zijn verjaardag aan boord. “Dit staat al met stip in de agenda”, vertelt kapitein Gijs Groenier, die bij wijze van kennismaking een eerste rondleiding geeft over het schip.

In maart jongstleden hoorde Robin definitief dat hij was ingepland bij rederij Wijnne & Barends te Delfzijl. De komende periode kunnen op het vaartraject van Moerdijk naar Noorwegen – eveneens met het zusterschip Lady Clarissa – in totaal zes kandidaten mee. Evelien Kuiper van de afdeling Bemanningszaken van Wijnne Barends doet de plaatsing aan boord. Evelien was vroeg vanochtend vanaf het rederijkantoor in Delfzijl met de auto vertrokken; met in de kofferbak werkschoenen en overalls. “Een heel geregel, maar we investeren graag in dit soort projecten om Nederlandse jongeren weer te interesseren voor de zeescheepvaart.”

Wijnne Barends is net als veel andere Nederlandse reders actief in de shortsea. Het vaargebied loopt van de Witte tot de Zwarte Zee: Scandinavië, de Baltische staten, West-Europa en het Middellandse Zeegebied. De reis van Robin begin vanavond pas echt wanneer de Lady Carina vanuit Moerdijk eerst koers zet naar Rotterdam. Na het laden van containers en diverse stukgoed wordt vanavond de steven gericht naar Noorwegen. Hier worden enkele havens aangedaan waarna over twee weken het anker weer wordt gelost in Moerdijk, met Robin die dan een hoop nieuwe ervaringen rijker is.

Er is nog altijd een groot gebrek aan jong talent in de scheepvaartsector. Jongeren krijgen daarom gelegenheid mee te doen aan snuffelstages. De Tijdelijke Subsidieregeling Kennismakingsstages Scheepvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt dit initiatief. In 2011 voeren 180 jongeren van 14 en 15 jaar mee op het zeilend zeeschip de Eendracht, 86 jongeren van 16 jaar en ouder op een koopvaardijschip en 257 scholieren bezochten een waterbouwproject. Nederlandse reders geven sinds 2008 een stage- en baangarantie aan jongeren die naar de zeevaartschool gaan. Ook in 2012 is deze garantie van kracht.

Meer… KVNR