Start vernieuwing IJsselhaven in Dieren

  • binnenland

Rijkswaterstaat start vanaf maandag 16 december met de vernieuwing van de voorzieningen in de IJsselhaven bij de sluis van het Apeldoornskanaal in Dieren. De huidige meerpalen zijn aan vervanging toe. Daarnaast is de havenkom niet voldoende diep om te kunnen afmeren. Er zullen baggerwerkwerkzaamheden plaatsvinden en de bestaande meerpalen worden vernieuwd. Na de vernieuwing kunnen binnenvaartschepen weer gebruikmaken van deze ligplaatsen.

Werkzaamheden
De aannemer voert baggerwerkzaamheden volledig vanaf het water uit. De bodem wordt er ongeveer een meter afgegraven. Er komt een schip met een graafmachine om het baggerwerk uit te voeren. De bagger wordt gestort in een lege bak. Als de bak vol is, wordt deze afgevoerd naar een slibdepot. De baggerwerkzaamheden nemen circa twee weken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal 21.00 uur.

Vervolgens verwijdert de aannemer de bestaande meerpalen, om daarna de negen nieuwe meerpalen aan te brengen. Dit zal gebeuren door een schip met een grote kraan erop. Deze werkzaamheden vinden in het eerste kwartaal van 2014 plaats. Omdat de werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd, zal de hinder voor omwonenden beperkt zijn.

Toekomstig gebruik
Na de oplevering van het werk worden de meerpalen vrijgegeven voor de scheepvaart. Binnenvaartschippers kunnen dan gebruik maken van deze ligplaatsen, zodat ze kunnen voldoen aan het rust- en vaartijdenbesluit. Schippers moeten namelijk net als vrachtwagenchauffeurs op gezette tijdens rust nemen. De voorhaven is te zien als een parkeerplaats voor schepen.

Rijkswaterstaat heeft met de scouting afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de ponton van de scouting wordt tijdens de uitvoering een tijdelijke maatregel genomen. Na de uitvoering van de werkzaamheden krijgt de ponton weer een nieuwe plek achter de palen.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles