Studenten maken kennis met innovatie op Maritime Innovation Experience

MaritimeInnovationExperience

Vijfhonderd studenten van technische en commerciële opleidingen op mbo- en hbo-niveau bezochten afgelopen woensdag de Maritime Innovation Experience in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Op de Centrale Markt en tijdens diverse workshops, demonstraties en activiteiten maakten studenten kennis met de innovatieve kant van de maritieme sector dankzij zo’n honderd maritieme professionals.

Teun Muller, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, en Rein Meester, directeur Leerpark ontwikkeling Da Vinci college benadrukten beiden bij de opening het belang van het innovatie- en carrière-evenement. Muller: “Het enthousiast maken van jonge mensen voor maritieme techniek is van groot belang voor de maritieme bedrijven in deze regio.” Meester vult aan: “De Duurzaamheidsfabriek vormt een prachtige interactieve locatie voor matchmaking tussen scholieren en studenten en het maritieme bedrijfsleven.”

Meer… Proeftuin Maritieme Innovatie