Studenten opgelet: Choose wisely, follow energy

Deze week start de wervingscampagne voor energiestudenten. De campagne wijst studenten op de studieroutes op het gebied van energie. Er zijn ‘energytracks’ ontwikkeld om aan de grote vraag naar energieprofessionals van de toekomst te kunnen voldoen. De campagne is een initiatief van Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en New Energy Coalition. 

De energietransitie doet een groot beroep op nieuwe vakmensen, professionals en onderzoekers die vanuit alle vakgebieden een duurzame toekomst kunnen invullen. Bijvoorbeeld in energierecht, gedragswetenschappen, economie, architectuur en IT. Alles raakt aan de energietransitie. In Groningen wordt die nieuwe kennis ingebracht in het onderwijs en in ruime mate aangeboden.  De promotiecampagne richt zich in eerste instantie op de Groningse studenten, maar kan ook een wegwijzer zijn voor studenten in andere andere steden.

Van kolen naar gas naar …
In Groningen en omliggende regio ligt de energy valley van Nederland, de kennis van energie en energietransitie. Hier ontstond de vorige energietransitie van kolen naar gas. Dat heeft veel kennis en vakmanschap opgeleverd naast de huidige problemen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG is een wereldwijd erkende autoriteit in energierecht bijvoorbeeld. Die kennis en ervaring wordt nu ingezet voor de nieuwe energietransitie en is een speerpunt in het onderzoek en onderwijs van de Groningse kennisinstellingen.

De komende weken is de campagnekreet ‘Choose wisely, follow energy’ te zien op www.followenergy.nl en op een fietsroute van het centrum naar de Zernike Campus.