Subsidie beschikbaar voor innovatieve duurzame binnenvaartprojecten

BinnenvaartECT

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) de subsidieregeling ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart’ uit. Deze regeling staat open voor subsidieaanvragen ten behoeve van innovatieve projecten, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de sector. Projecten dienen zich toe te spitsen op alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, motormanagement of inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van CO2-, NOx- en fijnstofreductie bij de voortstuwing van schepen.

De sluitingstermijn voor indiening is 1 november 2014. De exacte voorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar via www.eicb.nl/idb

Een onafhankelijke Innovatieraad beoordeelt de ingediende projecten en stelt een rangschikking op. Overweegt u om een project in te dienen?

Voor een goede beoordeling zal een projectaanvraag moeten beantwoorden aan de volgende drie vragen:
– In welke mate is de innovatie generiek toepasbaar voor binnenvaartschepen van een vergelijkbaar scheepstype of vaarprofiel?
– In welke mate reduceert de innovatie uitstoot van CO2, NOx en PM?
– In welke mate heeft de innovatie een terugverdieneffect voor degene die haar toepast? Voor vragen of een toelichting kunt u contact opnemen met het EICB, telefoon 010 7989830 of per e-mail [email protected].

Meer… EICB