Succesvol eerste zelfstandige jaar voor Havenbedrijf Amsterdam

Omzet 2013 Havenbedrijf Amsterdam NV 143,3 mln 

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft een financieel succesvol eerste jaar achter de rug, na de verzelfstandiging op 1 april 2013. De omzet van Havenbedrijf Amsterdam over 2013 bedraagt EUR 143,3 miljoen; een omzetstijging van 3% ten opzichte van 2012. De EBITDA over 2013 is EUR 89,4 mln. Deze kerncijfers zijn te lezen in het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd. 

De twee belangrijkste inkomstenbronnen voor Havenbedrijf Amsterdam zijn havengeld en verhuur van terreinen. De inkomsten uit zeehavengeld bedroegen in 2013 bijna EUR 50 mln, de inkomsten uit binnenhavengeld ruim EUR 6 mln. Met bijna EUR 75 mln droegen de inkomsten uit huur, erfpacht en kadegelden voor ruim 52% bij aan de totale omzet.

Op alle fronten groei
President-directeur Dertje Meijer: “2013 was om meerdere redenen een bijzonder jaar. Het was het jaar van de verzelfstandiging van het havenbedrijf en bovendien economisch gezien een goed jaar voor de haven. De overslag in de Amsterdamse haven behaalde een record van 78,5 mln ton. Zeker gezien de lastige marktomstandigheden is dat een geweldig resultaat. Ook de stijging van de omzet met 3% is een resultaat waar we trots op zijn in het eerste jaar als verzelfstandigd havenbedrijf. Deze groei is te danken aan het Amsterdamse havenbedrijfsleven dat we daarvoor erkentelijk zijn. We kijken positief naar de toekomst, waarbij we veel mogelijkheden zien om in te spelen op de marktontwikkelingen en om samen te werken en te ondernemen met diverse partners. Als we verder kunnen groeien, kunnen we ook meer waarde toevoegen aan de stad, de havenregio en de Metropoolregio Amsterdam, als Port of partnerships.”

Unieke App met marktaandelen: Port Data
Havenbedrijf Amsterdam heeft een unieke App ontwikkeld met daarin op grafische wijze marktaandelen op alle goederenstromen (volgens ESPO-indeling) van de havens in de Hamburg – Le Havre range (Noordwest-Europa) van 1990 tot en met 2013. De App heet Port Data en is gratis te downloaden. De App voor Android is te downloaden: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.labela.poa. De App voor IOS staat: https://itunes.apple.com/nl/app/port-data/id839599951?mt=8
De APP voor Windows is te downloaden: https://www.windowsphone.com/nl-nl/store/app/port-data/6365b557-1147-40c3-acf6-37b07100ca21

Aantal schepen 2013
Het aantal schepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2013 bedroeg 7596. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012 (7690), maar de gemiddelde grootte van de schepen nam toe. In totaal bezochten 137 zeecruises Amsterdam, tegenover 144 in 2012. De rivier-cruisemarkt steeg verder met een 1483 bezoeken aan Amsterdam ten opzichte van 1382 een jaar eerder.

Verwachting 2014
De verwachting is dat de groei aanhoudt en de resultaten over heel 2014 positief zullen zijn.  Het jaarverslag 2013 is te vinden en te downloaden op https://www.portofamsterdam.nl/jaarverslag2013