Ontgassen binnenvaartschepen in Vlissingen. Foto, North Sea Port

Testen ontgassen binnenvaartschepen gestart in North Sea Port

In North Sea Port, in Vlissingen is op donderdag 28 mei gestart met het testen van dampverwerkings-installaties. Het doel is om binnenvaarttankers met een nieuwe ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. De eerste testen zijn succesvol verlopen.

Ontgassen binnenvaartschepen in Vlissingen. Foto, North Sea Port

Verbod op varend ontgassen

De industrie heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door ‘dedicated en compatibel’-varen in te voeren waardoor ontgassen niet meer nodig is. Het totaal vermijden van ontgassen is hiermee nog niet te voorkomen. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod dat zorgt voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen.

Al varend een schip ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken. Sinds 2015 hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland al een verbod op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd.

Samenwerking in North Sea Port en Zeeland

Schonere lucht langs de waterwegen dankzij innovatieve technieken, dat is het opzet van de testen. De testen in North Sea Port zijn goed verlopen. Tijdens het testen werd steeds gemeten hoe de apparatuur functioneert.

Deze testen zijn de eerste van een reeks met verschillende type installaties die wordt uitgerold in de havens van North Sea Port, Rotterdam en Amsterdam. De metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat zal vaststellen welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’ die daarna de bevoegde Nederlandse minister zal adviseren over de verdere opbouw van de infrastructuur.

De test in Zeeland wordt gesteund door Shell Chemicals Europe. De locatie in Vlissingen is beschikbaar gesteld door North Sea Port, als onderdeel van het streven naar een meer duurzame haven. De provincie Zeeland steunt het project. Zeeland bekleedt op dit moment ook het voorzitterschap van de landelijke ‘Taskforce varend ontgassen’. GreenPoint Maritime Services levert de dampverwerkingsinstallatie waarmee de proef wordt uitgevoerd.

Landelijke Taskforce varend ontgassen in Nederland

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 een ‘Taskforce varend ontgassen’ opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. De taskforce wordt sinds dit jaar voorgezeten door gedeputeerde Dick van der Velde van de Provincie Zeeland. Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.