Themadag binnenvaart op 6 september in Informatiecentrum Zuid-Willemsvaart

Binnenvaart-Zuid-Willemsvaart

Op zaterdag 6 september vindt er in het Informatiecentrum Omlegging Zuid-Willemsvaart een themadag plaats over de binnenvaart. Deze dag wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat samen met het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Graag laten we geïnteresseerden die dag zien wat de investeringen in de Zuid-Willemsvaart betekenen voor de binnenvaart in Nederland.

Het centrum is op deze dag geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Om 11.00 uur en 13.00 uur wordt er een presentatie gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met donderdag 4 september aanmelden. Geef daarbij aan welke presentatie u wilt bijwonen: om 11.00 uur of om 13.00 uur. Het adres van het informatiecentrum is Kloosterstraat 4 in Rosmalen.

Toekomst van de binnenvaart
Nederland heeft met circa 7.000 schepen de grootste en modernste binnenvaartvloot van Europa. Zo’n 35% van de containers in Nederland wordt via de binnenvaart vervoerd. Na oplevering van de tweede Maasvlakte in Rotterdam, is het doel dat zelfs 45% van de containers via binnenvaartschepen vervoerd gaat worden. Hoeveel ton kan een standaard binnenvaartschip vervoeren? Om welke soorten lading gaat het? Welke typen binnenvaartschepen zijn er? En wat betekent de omlegging en opwaardering van de Zuid-Willemsvaart voor de binnenvaartsector van Nederland? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de presentatie van Bureau Voorlichting Binnenvaart in het informatiecentrum.

Aanleg Máximakanaal: Brabant beter bereikbaar over water
In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. Dit kanaal wordt het Máximakanaal genoemd. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast zijn er acht bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal.

Met de aanleg van het Máximakanaal werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Meer… Rijkswaterstaat