Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

TNO Bedrijven verder als First Dutch Innovations

First Dutch Innovations gaat vandaag van start. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft recent goedkeuring verleend aan de overname van TNO Bedrijven door Peter Goedvolk/First Dutch. TNO behoudt een minderheidsbelang. First Dutch Innovations, de nieuwe naam van TNO Bedrijven BV, heeft Gina van der Werf benoemd tot Chief Executive Officer.

First Dutch Innovations zet zich in voor de ontwikkeling en groei van innovatieve bedrijven in de markten Life Sciences, Duurzame Energie en TIC (Testing, Inspection and Certification). Innovatie in Nederland wordt hiermee op een duurzame manier aangejaagd. De onderneming heeft bovendien de expliciete doelstelling om werkgelegenheid te creëren in de innovatieve sector in Nederland.

Door de hechte samenwerking met kennisinstellingen in Nederland wil First Dutch Innovations een centraal platform creëren waarin de kennisontwikkeling en het ondernemerschap worden samengevoegd.

First Dutch Innovations telt op dit moment 24 innovatieve bedrijven met ruim 900 medewerkers. Hiermee is de basis gelegd voor verdere groei met meer Nederlandse innovatieve bedrijven binnen de focusgebieden. Hierbij gaat First Dutch Innovations op zoek naar ondernemende disruptors die passen binnen het profiel.