TU Delft tekent voor duurzame energie met Eneco

TU Delft en Eneco tekenen op 15 februari een contract voor het leveren van groene stroom afkomstig van windmolens van windpark Eneco Luchterduinen. Hierdoor gaat TU Delft haar CO2 uitstoot terug brengen met 60%. 

Vanaf januari 2017 heeft de TU Delft alleen nog duurzame elektriciteit van Nederlandse bodem in. De keuze voor groene stroom past in het beleid van de TU Delft om de campus sterk te verduurzamen en haar CO2 emissies in 2020 te halveren ten opzichte van 2012.

Nederlandse windstroom
Bij de  aanbesteding van de inkoop van stroom  heeft de TU Delft er voor gekozen om 100% windenergie in te kopen. Windenergie afkomstig van een zestal windmolens van windpark Eneco Luchterduinen voor de Nederlandse kust, kwam uit de bus als de beste keuze.

CO2 emissies halveren
De inkoop van Hollandse wind is straks goed voor meer dan 70% van het stroomverbruik van de TU Delft. De TU Delft verbruikt jaarlijks ca. 54 miljoen kWh, vergelijkbaar met 15.000 huishoudens. Naast de ingekochte windstroom, is de elektriciteit afkomstig van de eigen, energiezuinige warmtekrachtkoppelingsinstallatie en voor een klein deel van een grote zon-PV installatie op de daken van de TU Delft.

Meer… TU Delft