Twee miljoen Franse glasaaltjes uitgezet in Nederland

In Spakenburg, Almere en Harderwijk zijn op 10 maart bijna 2 miljoen glasaaltjes uitgezet om de palingstand een flinke impuls te geven. De glasaaltjes zijn geboren in de Sargassozee en vervolgens 6.000 kilometer meegevoerd door de oceaanstromingen richting de Franse kust waar de glasaaltjes gevangen zijn.

Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van natuurorganisaties, visstandbeheerders, overheid en de vissector, zette beroepsvisser Gerard Heimensen met zijn kotter PU3 de eerste honderdduizenden krioelende aaltjes in het water rondom Spakenburg. De overige visjes werden uitgezet door collega-vissers op de Zuidelijke randmeren, de Veluwe randmeren en het Markermeer.

De paling groeit in Nederland op en zwemt vervolgens weer terug naar de Sargassozee
Deze gebieden zijn speciaal door de overheid geselecteerd. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten
De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen. Ze willen naar zoet binnenwater om op te kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan. Sinds 6 jaar wordt aan de Europese kusten een toename van de palingstand gemeten.

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Stichting Dupan zet tot en met juni nog jonge paling uit in de Nederlandse natuur. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.