Uitbreiding containeroverslag Osse haven

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Oss voor om grond te kopen aan de Osse haven, zo meldt de gemeente Oss. Deze grond is bestemd voor uitbreiding van de containeroverslag van OOC Terminals. De raadscommissie Ruimte bespreekt het voorstel op 12 oktober en de gemeenteraad neemt op 2 november een besluit over de aankoop.

Na aankoop krijgt OOC Terminals de grond in erfpacht
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde in 2012 3,8 miljoen euro beschikbaar aan de gemeente Oss voor uitbreiding van containeroverslag. Aankoop van het perceel dat de gemeente Oss toen op het oog had, ging niet door. Nu is er overeenstemming over de koop van een ander terrein voor uitbreiding van containeroverslag. Het gaat om de grond onder de huidige containerterminal en de percelen aan de Waalkade tussen de terminal en het bedrijf Agrifirm. Na aankoop krijgt OOC Terminals de grond in erfpacht. Gronduitgifte in erfpacht zorgt er voor dat de gemeente de investering in de loop van de jaren terugverdient (kostenneutraal). De bijdrage van het Ministerie wordt gebruikt voor aanpassingen in de openbare ruimte in de haven en voor onderzoek dat nodig is om het plan uit te voeren.

Binnenhaven en containeroverslag zijn erg belangrijk voor Oss. Door de uitbreiding van containeroverslag mogelijk te maken, geeft de uitvoering aan een belangrijk onderdeel van het economisch beleid van de gemeente: de infrastructuur voor ondernemend Oss op orde. Meer ruimte voor containervervoer per schip en trein maken vergroot de aantrekkingskracht van trimodaal Oss voor bedrijven in de ontwikkel- en maakindustrie.