Uitvinder van Ampelmann benoemd tot KIVI-erelid

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) benoemt dr. ir. Jan van der Tempel, CEO van Ampelmann in De Oude Bibliotheek, op woensdag 21 maart tot KIVI-erelid. Van der Tempel ontvangt het erelidmaatschap als erkenning van zijn nationale en internationale betekenis voor de offshore technologie.

“KIVI heeft bijzondere waardering voor zijn rol als bedenker en ontwikkelaar van de Ampelmann, een stabiele loopbrug voor boorplatformen en windmolens op zee, waardoor veel mensen op een veiligere wijze in de offshore-industrie kunnen werken”, zegt KIVI-directeur Micaela dos Ramos. “Ook zijn wij zeer onder de indruk van de wijze waarop hij zich inzet voor onderwijs, onderzoek en innovatie binnen de ingenieurswetenschappen, met name in het brede offshore vakdomein en op het terrein van duurzame energie. Hiermee levert hij een belangrijke bijdrage aan kennisdeling binnen en tussen deze vakgebieden.”

Jan van der Tempel vindt de benoeming tot KIVI-erelid een geweldige eer. “In de huidige maatschappij waarin de energietransitie zich actief voltrekt is de rol van ingenieurs enorm belangrijk. In mijn vakgebied, offshore energie, zien we nu dat wind-op-zee zonder subsidie gebouwd wordt. Dat betekent niet dat we klaar zijn, maar we zitten op de waterscheiding om met innovatie nog verdere kostenreductie te bewerkstelligen. Daardoor wordt in de toekomst opslag van energie in de vorm van waterstof of koolwaterstoffen rendabel. Uiteindelijk kunnen die technieken de mondiale energiebehoefte verduurzamen”, aldus Jan van der Tempel.

Jan van der Tempel

Kennis en ervaring
Jan van der Tempel is een innovator in offshore-energie sinds hij zijn carrière begon. Hij is gepromoveerd in ‘Design of support structures for offshore wind turbines’ en is uitvinder van de Ampelmann en oprichter en CEO van het gelijknamige bedrijf. Sinds 2014 richt hij zich op twee nieuwe ontwikkelingen: de Delft Offshore Turbine (DOT), een zeewater-pompturbine, en De Oude Bibliotheek (DOB) Academy, een opleidingsinstituut voor de offshore-energiesector, gesitueerd in de voormalige bibliotheek van de TU Delft.

In zijn werk is ‘empowering engineering excellence’ zijn grote drijfveer. Dat doet hij in zijn beide functies. “Bij Ampelmann maken we met een wereldwijd team een elegante technologische oplossing om het overstappen op zee veiliger te maken. Binnen de DOB Academy doen we dit door werknemers in de offshore-energiesector te verbinden en inspirerend onderwijs aan te bieden. Daarbij delen we de onderwijsmodules actief met opleidingsinstellingen van lagere school tot universiteit. Het inspireren van de huidige en volgende generatie techneuten die de energietransitie waarmaakt is mijn passie. Deze eretitel geeft daarin een extra boost”, zegt Jan van der Tempel.

Dag van de Ingenieur
De benoeming van Jan van der Tempel als KIVI-erelid zal plaatsvinden op de Dag van de Ingenieur bij het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen op 21 maart 2018. De Dag van de Ingenieur is een initiatief van KIVI en is bedoeld om de meerwaarde van de ingenieurs voor de maatschappij zichtbaar te maken. Aanmelden is mogelijk via www.kivi.nl/dagvandeingenieur/aanmelden.