Vangstbeperkingen aantal schoolvormende visbestanden

De meeste schoolvormende visbestanden die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij staan er nog steeds goed voor. Toch zijn vangstbeperkingen nodig om de doelstelling van maximaal duurzame oogst te behalen, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). IMARES Wageningen UR presenteerde vandaag de vangstadviezen voor onder andere blauwe wijting, makreel, horsmakreel en Atlanto-scandian haring in de Noorse zee.

De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2015 de nieuwe vangstquota vast voor 2016. Omdat de schoolvormende visbestanden een grote verspreiding kennen, zijn ook de kuststaten Faeröer, Noorwegen, IJsland, Groenland en Rusland betrokken bij het vaststellen van beheermaatregelen. Het advies van ICES speelt in dit proces een belangrijke rol. ICES is een wetenschappelijk samenwerkingsverband van twintig landen die grenzen aan de Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee of Oostzee. IMARES Wageningen UR is als toegepast wetenschappelijk zee-onderzoeksinstituut nauw betrokken bij de totstandkoming van de adviezen.

Meer… Wageningen UR