Veilige scheepvaart door regels

Het recreatieseizoen gaat weer beginnen en de recreatievaart op het Noordzeekanaal en het IJ zal flink toenemen. Pleziervaart en beroepsvaart komen elkaar hier tegen en zitten daarbij soms letterlijk in elkaars vaarwater. Hierbij doen zich regelmatig gevaarlijke situaties voor. Om deze interactie veilig te laten verlopen, communiceert Havenbedrijf Amsterdam de vaarregels voor de recreatievaart.

Belangrijkste boodschap is dat regels nodig zijn om het scheepvaartverkeer veilig te laten verlopen. Deze regels gelden voor alle scheepvaart (beroeps- en recreatie) en ook voor vissers.

De vaarregels die gelden voor de recreatievaart zijn als volgt:
1. Ken de vaarregels zoals de maximale vaarsnelheid op de verschillende trajecten;
2. Houd zoveel mogelijk stuurboordwal aan, zorg dat de juiste verlichting wordt gebruikt en houd de overige watergebruikers goed in de gaten door regelmatig achterom te kijken;
3. De havenbekkens zijn alleen toegankelijk voor de beroepsvaart die daar laden en lossen;
4. Ga niet met te veel personen aan boord en ga niet met alcohol aan het roer.

Janine van Oosten, Havenmeester van Amsterdam: ”Beroeps- en pleziervaart hebben een andere insteek maar maken samen gebruik van de vaarweg. Als Havenmeester heb ik slechts één belang: een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Zeker met het oog op SAIL 2015, waar we in augustus vele duizenden extra vaartuigen verwachten is het opvolgen van regels zo mogelijk nog van groter belang. Als iedereen zich aan deze regels houdt, gaan we een veilig en fantastisch recreatieseizoen voor alle vaarweggebruikers tegemoet”.

De folder ‘Veilig varen’ is verkrijgbaar bij jachthavens in de regio, bunkerstations en bij de Oranjesluizen en te downloaden op Port of Amsterdam 

Campagne ‘Varen doe je Samen!’

De vaarregels in ‘Veilig varen’ sluiten aan bij de landelijke campagne ‘Varen doe je Samen!’. Hierin werken verschillende convenantpartners samen om de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart in Nederland te verbeteren door beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water. In de campagne is speciale aandacht voor de knooppunten in ons land. De knooppunten in Noord-Holland zijn te vinden in de folder van Varen doe je samen: