Varen doe je Samen!

Veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ 5 jaar verlengd

Varen doe je Samen! gaat de komende 5 jaar verder. De samenwerkende organisaties in de veiligheidscampagne hebben voor de periode 2020 – 2025 opnieuw hun medewerking toegezegd. De campagne loopt inmiddels ruim 12,5 jaar en gaat nu een nieuwe fase in. Op vrijdag 7 februari 2020 is het nieuwe convenant ondertekend tijdens Boot Holland in Leeuwarden.

Varen doe je Samen!
Alle partners en organisaties die getekend hebben voor de aankomende 5 jaar.

Veiligheidsbewustzijn op het water is én blijft een belangrijk thema. Uit de ervaringen van de partners en de vergaarde kennis van de afgelopen jaren blijkt dat het van groot belang is om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Zeker nu de manier waarop de waterrecreant zich op het water begeeft aan het veranderen is. Er zijn andere vormen van watersport en -beleving en er is meer gedeeld gebruik. Daarnaast heeft ‘Varen doe je Samen!’ een belangrijke rol in het signaleren van situaties die relevant zijn voor de veiligheid en het communiceren hierover. Zowel naar de gebruiker als naar verantwoordelijke partners.

Meer binnenvaart en recreatievaart

“De binnenvaart groeit, de schepen worden groter en de recreatievaart neemt qua variatie toe. Het wordt drukker op verschillende plekken en de manier van recreëren op en aan het water verandert. Streven naar meer veiligheidsbewustzijn op het water is dan bepaald geen overbodige luxe”, meent Rowena van der Maat, projectleider ‘Varen doe je Samen!’.

Over ‘Varen doe je Samen!’

‘Varen doe je Samen!’ is in 2007 gelanceerd om de veiligheid op de grote vaarwegen in Nederland te vergroten. Met de campagne worden beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust gemaakt van elkaars gedrag en beperkingen op het water. Voornamelijk over waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar tegen komen en hoe daar mee om te gaan om de veiligheid te vergroten. Op Varendoejesamen.nl zijn uitgebreide informatie, tips en adviezen te vinden voor de recreatievaart en beroepsvaart. Daarnaast is er een breed aanbod van knooppuntbeschrijvingen, interactieve kaarten, diverse brochures en actueel nieuws.

Samenwerkende partners

De campagne ‘Varen doe je Samen!’ is een samenwerking tussen: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.