Verbod varend ontgassen van benzeenhoudende stoffen

Een volgende stap naar schonere lucht is op 1 januari 2016 een feit. Dan wordt het verbod op varend ontgassen uitgebreid met producten die 10% of meer benzeen bevatten (UN 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295).

Verbod op ontgassen van benzeen voor varende binnenvaartschepen
De provincie Zuid-Holland gaat voor een schoner leefmilieu, ook op en rond het water. Speciaal voor de beroepsbinnenvaart geldt er vanaf 1 januari 2016 in de provincie Zuid-Holland een verbod op het varend ontgassen van benzeen (UN 1114) op alle binnenwateren in de provincie. Hiermee komen wij als eerste provincie met aanscherping van de regels voor een schonere binnenvaart om zo ons leefmilieu te verbeteren. De vrijkomende dampen bij het ontgassen zijn zeer schadelijk voor de omgeving en de gezondheid.

Voor het ontgassen van benzeen bestaan de volgende alternatieven:
Verantwoorde verwerking met een ontgassingsinstallatie
Het schip voorzien van dezelfde lading; ontgassen is dan niet nodig (deductievaart)
Het schip voorzien van een compatibele lading (dit houdt in dat de achter gebleven restdampen niet negatief werken); ontgassen is dan ook niet nodig.
Stil liggend ontgassen is al verboden en alleen toegestaan in de Geulhaven van de Botlek in Rotterdam met een daarvoor bestemde voorziening.

Handhaving
Handhaving gebeurt door administratieve controles of luchtmetingen rond het binnenvaartschip en op de wal (e-noses). Omgevingsdiensten, politie en de Havenmeester van Rotterdam zijn hierbij betrokken. Bij overtreding wordt strafrechtelijk opgetreden.

CLINSH-programma
Ook via andere wegen neemt de provincie initiatieven om tot een schonere binnenvaart te komen. Zo is de provincie ‘leading partner’ in het zogenaamde CLINSH-project (Clean Inland Shipping) waar Nederland, België, Duitsland en Engeland samenwerken om door andere (schonere) brandstof en katalysatoren de schadelijke uitstoot van de binnenvaartschepen te verminderen.

Meer… Provincie Zuid-Holland