Vereniging HME van start met pilot innovatie prestatie contract

Op vrijdag 19 mei 2006 is de pilot Innovatie Prestatie Contract (IPC) voor de maritieme toeleveringsindustrie ondertekend. Branchevereniging Holland Marine Equipment (HME) is penvoerder voor dit project. HME is daarmee de derde brancheorganisatie in Nederland, die met een pilot IPC van start gaat. Onder dit IPC zullen 29 bedrijven de komende 3 jaar zelf opgestelde innovatieplannen uitwerken. Hiervoor ontvangen de bedrijven een financiële ondersteuning van EZ en begeleiding en ondersteuning van HME.

De maritieme industrie floreert momenteel als nooit te voren. De maritieme toeleveranciers, met name de kleinere, hebben daardoor weinig tijd voor investeringen in innovatie en export. Maar bedrijven kijken verder en weten dat investeren in R&D juist nú nodig is; de technische voorsprong moet worden vastgehouden en het liefst verder worden uitgebouwd. Dit brengt nieuwe keuzes en doorzettingsvermogen, oftewel goed ondernemersschap, met zich mee. Sommige bedrijven kunnen dat geheel op zichzelf, maar andere bedrijven kunnen hier net dat beetje extra gebruiken. Het IPC is een uitstekend subsidiemiddel, waarmee een brug gelegd kan worden over de innovatieknelpunten. De ondernemende branchevereniging fungeert daarbij als sectordeskundige, initiatiefnemer en begeleider.

De afgelopen maanden hebben de branche, EZ en de bedrijven, hard gewerkt aan deze nieuwe vorm van publiek-private samenwerking. Eind november 2005 is HME reeds begonnen met de werving van bedrijven, die in het IPC mee wilden doen. Vervolgens zijn de individuele plannen, één collectief plan en een penvoerderplan bij EZ ingediend. Uiteindelijk leidde dit tot de start van het IPC-traject van HME.

Het IPC is een pilotproject waarin bedrijven individuele innovatieplannen voor de komende 3 jaar hebben opgesteld. Tevens zullen er door verschillende vormen van samenwerking van deze bedrijven samenwerkingsprojecten ontstaan. De financiële impuls vanuit de overheid voor 3 jaar bedraagt € 49.500,- per bedrijf, waarbij het bedrijf minimaal eenzelfde bedrag investeert.
Staatssecretaris Van Gennip (EZ) over het project: “Het is een nieuwe werkwijze om samenwerking tussen EZ, bedrijven en brancheorganisaties te stimuleren en tot meerjarige innovatie te komen. We kunnen hiermee maatwerk leveren en voldoen aan de concrete behoeftes van bedrijven.”

Binnen de plannen wordt het begrip innovatie breed gehanteerd. Men kan zich toeleggen op product-, proces- en/of marktontwikkeling. De bedrijven bepalen zelf de prioriteiten. Het MKB krijgt hierdoor de kans door te gaan met innovatieve ontwikkelingen die vanwege tijd en financiële middelen nog niet gedaan of uitgesteld waren. De voorwaarden van deelname zijn laagdrempelig, waardoor het zelfs voor de kleinere MKB-ers relatief eenvoudig is om deel te nemen.

HME is penvoerder binnen het IPC. Dit houdt ondermeer in dat HME de beste kanshebbers heeft geselecteerd, de plannen kritisch heeft bekeken en bijgestuurd en uiteindelijk de rapportages van elk individueel bedrijf zal opstellen. Dit wordt aan EZ gerapporteerd. Verder neemt HME ook de rol van matchmaker op zich: bedrijven worden met elkaar in contact gebracht, zodat er meerdere samenwerkingsprojecten zullen ontstaan.

Een 12-tal bedrijven wordt daarnaast ondersteund door Syntens, een initiatief van EZ om het innovatievermogen van ondernemend Nederland te versterken. Syntens heeft voor deze bedrijven een innovatiescan gemaakt waarmee, in samenwerking met het bedrijf en HME, een plan nader is uitgewerkt dat resulteerde in een innovatieplan voor de komende 3 jaar.

De IPC-pilots moeten in de loop van 2006 leiden tot een landelijke IPC-regeling.

Bron: hme.nl, 22-05-2006;