Vervoer per binnenvaart blijft nog lang groeien

De ongekend hoge groei in de vraag naar goederenvervoer uit de tweede helft van de vorige eeuw zal niet meer terug komen. Toch valt te verwachten dat de totale transportvraag in de eerste helft van deze eeuw nog gestaag zal blijven groeien. Daarna zou er een eventuele stabilisatie of daling op kunnen treden. Dat stelt econoom en ingenieur Cornelis van Dorsser in zijn proefschrift over de zeer lange termijn ontwikkeling van het Nederlandse binnenvaarttransportsysteem, dat hij in opdracht van Rijkswaterstaat heeft geschreven. Hij promoveert op woensdag 13 mei op dit onderwerp aan de TU Delft.

Volop kansen
In zijn onderzoek schetst Van Dorsser een beeld van de mogelijke ontwikkelingen tot aan het jaar 2100 en definieert hij zes scenario’s voor de ontwikkeling van het Nederlandse binnenvaarttransportsysteem.  Van Dorsser: ‘Voor het vervoer per binnenvaart liggen er volop kansen aangezien de maatschappij steeds meer belang gaat hechten aan duurzaamheid en de binnenvaart een relatief duurzame transportmodus is. Dit resulteert vrijwel zeker in een verdere toename van het intermodale containervervoer en afhankelijk van de omstandigheden kan dit eveneens leiden tot de ontwikkeling van continentale containerstromen per binnenvaart.’

De mogelijke ontwikkeling van continentaal containervervoer is volledig in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie, dat er naar streeft om in 2050 meer dan de helft van al het lange afstand wegvervoer boven de 300 kilometer intermodaal te vervoeren.

Klimaat
Naast een toename van de totale transportvolumes en een toenemende focus op intermodaal transport, zijn er volgens Van Dorsser ook enkele ontwikkelingen die minder gunstig uit kunnen pakken voor het vervoer per binnenvaart. Allereerst wordt er op de lange termijn geen verdere groei meer verwacht in het vervoer van bulkgoederen en verder is het nog uiterst onzeker hoe de vooruitzichten voor de kleinere binnenvaart zich zullen ontwikkelen.

‘Ten slotte is het ook nog uiterst onzeker hoe de effecten van klimaatverandering zullen uitpakken. Naar verwachting zullen de negatieve effecten van klimaatverandering in de eerste helft van deze eeuw nog te overzien zijn, maar afhankelijk van het scenario kunnen deze effecten in de tweede helft van de eeuw ernstige vormen aannemen. In het meest ongunstige scenario (KNMI’06 W+) moet men er rekening mee houden dat de Rijn tegen het einde van de eeuw enkele maanden per jaar wegens droogte niet of nauwelijks meer bevaarbaar zou kunnen zijn.’

Nadere informatie:
Het volledige proefschrift is na 13 mei beschikbaar op de repository van de TU Delft onder de link: https://dx.doi.org/10.4233/uuid:d9cd85d4-2647-49e4-8e7c-df66e27681d3.